Domov > správy > Obsah

Budeme podporovať praktickú spoluprácu medzi našimi dvoma krajinami a podporovať trvalo udržateľný rozvoj ekologického prostredia

Jul 24, 2018


Dňa 16. júla 2018 premier li keqiang zo štátnej rady Čínskej ľudovej republiky a predseda Európskej rady Donald Cusk a predseda Európskej komisie, jean-claude juncker, usporiadal 20. stretnutie čínskych predstaviteľov a predstaviteľov eú v Pekingu.


Obe strany sa dohodli, že vydajú spoločné vyhlásenie o dvadsiatom samite Čína a EÚ a spoločné vyhlásenie o zmene klímy a čistej energii. Spoločné vyhlásenie uvádza, ako eú a Čína posilnia politickú, technologickú, hospodársku a technologickú spoluprácu v oblasti zmeny klímy a čistej energie s cieľom podporiť globálny prechod k prosperujúcemu nízkouhlíkovému hospodárstvu, sociálnemu a čistému energetickému systému odolnému voči zmene klímy.


image.png


Čína a EÚ sa zaväzujú prejaviť pevnú odhodlanosť a spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami na riešení problému zmeny klímy, implementovať program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a podporovať nízke globálne emisie skleníkových plynov, prispôsobenie sa zmene klímy a trvalo udržateľný rozvoj. Obe strany zdôraznili, že s cieľom vytvoriť trvalo udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné hospodárstvo, bojovať proti zmene klímy a podporiť transformáciu celosvetovej čistej a nízkouhlíkovej energie, najmä na udržateľné, cenovo dostupné, stabilné, spoľahlivé a moderné energetické služby, sa navzájom dopĺňajú Ciele. Riešenie zmeny klímy a reforma energetického systému môžu výrazne zvýšiť zamestnanosť, investičné príležitosti a hospodársky rast.


Keďže žijeme spoločne v globálnej dedine, je našou povinnosťou chrániť prostredie zmeny klímy.

Huminová kyselina je jedným z dôležitých článkov uhlíkového cyklu zeme. Iba vtedy, keď je uhlíkový cyklus dobrý a klíma je dobré, môže byť ekologické prostredie, na ktorom žijú, stabilné a udržateľné.