Domov > správy > Obsah

Čo budeme robiť o konsolidácii pôdy

Jun 14, 2019imageimage


Ako sa utvára konsolidácia pôdy

(1) obsah organickej hmoty je dôležitým ukazovateľom úrodnosti a štruktúry kameniva. Nízky obsah organickej hmoty v pôde ovplyvňuje aktivitu mikroorganizmov, čím ovplyvňuje tvorbu pôdnych agregátov a vedie k konsolidácii pôdy.

(2) súhrnná štruktúra pôdy je dôležitým ukazovateľom úrodnosti pôdy. Deštrukcia kamennej štruktúry pôdy vedie k zníženiu schopnosti a priepustnosti pôdnej vody a hnojív, čo má za následok konsolidáciu pôdy.

(3) súhrnná štruktúra pôdy sa skladá z pôdnych ílovitých častíc s negatívnym nábojom a organickej hmoty spojenej viacvalentným katiónom s kladným nábojom.

(4) alkalita pôdnej kyseliny je príliš veľká alebo príliš malá, a to nasledovne: kyslý dážď.


Po druhé, spôsobuje, že pôda spevňuje faktor

1. Metódy chovu

2. Nadmerné používanie chemických hnojív

3. Použitie plastových výrobkov

4. Mechanická represia a obrábanie pôdy

5. Neodôvodnené zavlažovanie

6. Akumulácia látok škodlivých pre pôdu

7. Erózia pôdy pri silnom daždi


Tri, riešenie konsolidácie pôdy

1. Spojte hlboké obrábanie s rotačným obrábaním

2. Zlepšiť lepkavú pôdu

3. Účinne podporovať návrat slamy do polí

4. Vhodné použitie prostriedkov na zlepšenie pôdy

5. Prijať technológiu merania a hnojenia pôdy

6. Podporovať technológiu pestovania svahov

7. Soľno-alkalická pôda a pôda bez soľného a alkalického roztoku

8. Primerané použitie hnojiva

(1) použitie prospešných baktérií

(2) použitie humínových hnojív

(3) zvýšiť používanie pôdneho kondicionéra.


E-mail: info@agronaturetech.com