Domov > správy > Obsah

Čo je to kyselina huminová?

Nov 25, 2015

Humánna kyselina je zlomok humóznych látok zložených z molekuly s dlhým reťazcom, ktorá má vysokú molekulovú hmotnosť, tmavo hnedú farbu a je rozpustná v alkalickom roztoku. Odvodzuje sa z organickej zložky pôdy, humusu, rašeliny a uhlia. Huminová kyselina je fantastický pôdny kondicionér, najmä pre pôdy s nízkou organickou hmotou.