Domov > správy > Obsah

Sila humánnej kyseliny - poľnohospodárske podnebie je premenlivé a odolnosť organických hnojív je neodolateľná

Jul 26, 2018


Výkon humínovej kyseliny - poľnohospodárska klíma je premenlivá a odolnosť organických hnojív je neodolateľná.


image.png


V súčasnej dobe sú mnohé časti krajiny v stave vysokej teploty a vlhkosti, klimatické kacírstvo, poľnohospodárska výroba spôsobila veľký vplyv. Poľnohospodárska výroba v celej krajine, podmáčanie, sucho, hmyz, choroby a iné javy sú časté. Keď dôjde k týmto nepriaznivým podmienkam, rastliny produkujú sériu zmien, ako je sucho, ktoré spôsobuje, že listy a mladé stonky sa vädnú. Listy sú nažltnuté, sušené, nahnevané alebo dokonca rozpadnuté záplavami. Leaf Browning pri vysokej teplote, vzhľad mŕtveho bodu, krakovanie kôry; Patogén infikuje list s bodom choroby. Bude mať vplyv na rast, rast, výnos a kvalitu rastlín a dokonca povedie k ich smrti v ťažkých prípadoch.


Dňa 25. júla 2018 ministerstvo poľnohospodárstva a dedín v Číne predložilo návrhy na podporu práce ekologickej a environmentálnej ochrany. Medzi nimi budeme povzbudzovať poľnohospodárov a nové typy poľnohospodárskych prevádzkovateľov, aby hromadili a používali organické hnojivá rôznymi spôsobmi a urýchlili negatívny rast používania chemických hnojív. Znížime množstvo a zvýšiame účinnosť pesticídov, zintenzívnime ekologickú prevenciu a kontrolu, podporíme ekologickú prevenciu a kontrolu ako alternatívu k chemickej kontrole a podporíme ekologický rozvoj poľnohospodárstva.


Preto kyselina huminová zohráva úlohu proti zahriatiu, podmáčaniu, chorobám, hmyzu a iným protistresovým faktorom.