Domov > správy > Obsah

Výhody kyseliny humínovej v poľnohospodárstve

Aug 02, 2019

Kyselina humínová hrá dôležitú úlohu pri ochrane živín v pôde, pri zlepšovaní štruktúry, regulácii kyslosti a zásaditosti, rovnováhe živín atď.


Výhody kyseliny humínovej pre poľnohospodárstvo:

1. Stimuluje rast plodín, podporuje vývoj koreňov a zvyšuje fotosyntézu.

2. Zvýšiť perzistenciu pesticídov a herbicídov a zároveň znížiť rezíduá pesticídov.

3. Zlepšiť kvalitu pôdy.

4. Čestný cyklus trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva.

 

Pretože kyselina humínová je slabá kyselina, má silné tlmivé vlastnosti, takže môže upravovať pH pôdy a potom prevádzať živiny a stopové prvky do formy, ktorú je možné vytvoriť. Absorbované rastlinami.


Nižšie uvádzame porovnanie produktov humínovej kyseliny - Hamifert a plodiny, ktoré slúžia len na porovnanie.


imageimage