Domov > správy > Obsah

Jeden z najlepších organických hnojív - kyselina humínová

Oct 11, 2019

Kyselina humínová vyvoláva na rastlinách podobné biostimulanty. Kyselina humínová môže detailne zlepšiť aktivitu H + -ATPázy v koreňoch, simulovať predlžovanie koreňov a zvýšenie laterálnych koreňových bodov, čo vedie k zvýšeniu aktivity koreňov, ako aj k rozšíreniu kontaktnej oblasti medzi koreňmi a výživou pôdy. ,

Kyselina humínová reguluje metabolizmus rastlín a zlepšuje stresové prostredie pre rast rastlín. Na základe toho sa eliminuje abiotický a biotický stres a rastlina je chránená pred poškodením, ktoré vedie k rastu rastlín.

Kyselina humínová tiež zohráva dôležitú úlohu pri regulácii aktivít pôdnych enzýmov súvisiacich s transformáciou výživy pôdy alebo hnojív a mikrobiálnou štruktúrou spoločenstva a biomasou. Vďaka regulácii je výživa aktivovaná v pôde a je dosiahnutý cieľ zachovania výživy. Preto je zabezpečené, že rast rastlín môže získať trvalé zásobovanie živinami.

Propagácia humínovej kyseliny na rast rastlín je ovplyvnená štrukturálnymi charakteristikami, pridaním množstva humínovej kyseliny a rastlinných druhov.

Nižšie sú uvedené naše produkty Hamifert (Humic Amino NPK).

               

image