Domov > správy > Obsah

Funkcia kvapaliny

Sep 05, 2017

Tekutina je jednou z troch hlavných fyzikálnych foriem. Nemá istý tvar a je často ovplyvnená kontajnerom. Ale jeho objem je konštantný pod tlakom a teplotou invariant. Navyše tlak vyvíjaný kvapalinou na strane kontajnera je odlišný od tlaku iných stavov.

Neexistuje žiadny definitívny tvar, je tekutý a je často ovplyvnený kontajnerom. Tvar kontajnera, kvapalina, tvar kvapaliny. Má určitý objem a objem kvapaliny je konštantný pod tlakom a teplotou invariantný. Je ťažké skomprimovať do menšieho objemu.

Vzťah s tlakovou teplotou: objem kvapaliny je konštantný pod tlakom a teplotou nemenný. Navyše kvapalina vyvíja tlak na boky nádoby, ako aj na iné fyzikálne stavy. Tento tlak sa posiela vo všetkých smeroch, nie klesá a zvyšuje s hĺbkou (čím hlbšia voda, tým väčší tlak vody).

Zvýšenie teploty alebo znížený tlak môže všeobecne odparovať kvapalinu a stať sa plynom, ako je ohrev vody do vodnej pary. Tlak alebo chladenie môže všeobecne stuhnúť kvapalinu a stane sa tuhou látkou, napríklad redukciou vody na ľad. Samotný tlak však nezvyšuje všetky plyny, ako je kyslík, vodík a hélium.

Tekutina a tlak

Ak je tlak P pri tlaku P:

P = rho GH

Rho je hustota kvapaliny.

G = gravitácia

H = stredový bod na povrch kvapaliny

Tekutina je tekutá a je v akomkoľvek tvare v tomto tvare. Keď sa van der Waals z kvapalných molekúl zlomí, objekt sa zmení na plynný stav; Keď sa zníži teplo medzi molekulami kvapaliny, môžu sa vytvoriť chemické väzby medzi molekulami a chemické väzby sa stávajú pevnými, keď dominujú molekuly.

Tekuté a pevné, kvapalné a izotropné charakteristiky (fyzikálne vlastnosti v rôznych smeroch), a to preto, že objekty od pevných po kvapaliny vďaka zvýšeniu teploty robia atómový alebo molekulárny pohyb a už nemôžu udržiavať pôvodnú pevnú pozíciu, takže tok je generovaný. Ale v tomto bode je príťažlivosť medzi molekulami alebo atómami väčšia, takže sa nerozptýlia, takže kvapalina stále má určitý objem.

V skutočnosti mnohé malé oblasti tekutého interiéru stále majú štruktúru podobného kryštálu - "kryštalografickej oblasti". Likvidita je "zóna triedy", ktorá sa môže premiestňovať jedna od druhej do druhej. Robíme metaforu, na asfaltovom off trafficu, každé auto má pevnú pozíciu muža, ktorý je v "zóne", a relatívny pohyb medzi autom a autom, to vytvára tok celého tímu.

Tekutina je odlišná od plynu, má určitý objem. Kapalina je odlišná od pevného stavu. Je kvapalná a preto nemá pevný tvar. Okrem kvapalných kryštálov sú kvapalné aj amorfné pevné látky izotropné, čo sú hlavné makroskopické vlastnosti kvapaliny.