Domov > správy > Obsah

Humic Acid hrať efektívnu úlohu

May 18, 2017

Huminová kyselina je v prírode organickou látkou s veľkou molekulou. V rôznych oblastiach má aplikácia v procese výsadby hrozna s použitím hnojív, humánna kyselina má veľmi dobrý účinok.

1. Huminové kyseliny môžu hrať synergický účinok na hnojivá a okrem účinku pridaných hnojív môžu tiež vyriešiť zvyškové hnojivá v pôde.


2. Môže zlepšiť štruktúru agregátov pôdy, odstraňujeme aplikáciu organických hnojív, najdôležitejšou úlohou je zvýšiť priepustnosť pôdy, zlepšiť štruktúru agregátu pôdy huminovou kyselinou, má aj táto kyselina huminovú kyselinu.


3. Zvýšenie aktivity prospešných mikroorganizmov, čo je dôvod, prečo mnoho ľudí priťahuje baktériové hnojivo k základnému hnojivu a huminové kyseliny môžu zvýšiť svoju aktivitu.


4. Na zlepšenie soľnej pôdy, huminovej kyseliny, tvorba mnohých soľných pôd je spôsobená kapilárnosťou jemných častíc v pôde a dlhodobou akumuláciou soli v hnojive. Huminová kyselina môže podporiť tvorbu veľkých granulovaných agregátov a redukovať kapilárnosť na reguláciu soľno-alkalickej zeminy. Vplyv humínovej kyseliny na umierajúce sadenice plytkých koreňov v soľnej pôde je zrejmé.


5. Vylepšené kyslé pôdy, ktoré nielenže regulujú soľnú pôdu, ale tiež zlepšujú kyslé pôdy.


Pridajte: Stojí za zmienku, že po hroznovom priekze v kombinácii s liečbou humínovými kyselinami nielenže môžu dosiahnuť vyššie uvedené výhody, ale môžu tiež podporiť odrezanie koreňa. Mnoho podnikov je teraz aj vo výrobe huminových hnojív, Humic Acid, ale dobré alebo zlé, je potrebné opraviť správnu voľbu výrobkov.

Pojem "humická kyselina" je stále problémom. Pôdni vedci zdôrazňujú mikrobiálnu úlohu procesu formácie, pričom trvajú na tom, že sa nazýva humická kyselina. Uhoľný chemik, ktorý má svoj hlavný vývoj z rastliny, sa má nazývať "huminová kyselina". V súčasnej dobe, humánnej kyseliny v oblasti priemyselnej aplikácie, všeobecné všeobecné "kyselina huminová".

Pretože humínové kyseliny nie sú čisté látky, sú to typové látky a sú zložité zmesi. Jeho zloženie sa od zdroja značne líši a v posledných rokoch sa humínová kyselina vyznačuje povahou huminovej kyseliny od fermentácie, ale označuje sa ako "kyselina huminová".


Koncept humínových kyselín v širokom rozmedzí významov je: zvyšky zvierat a rastlín, predovšetkým rastlinné zvyšky, prostredníctvom mikrobiálneho rozkladu a transformácie, ako aj séria geochemických procesov spôsobených a nahromadených triedou organických látok.