Domov > správy > Obsah

Fulvic Acid

Sep 05, 2018


Nedávno časopis humická kyselina publikoval článok s názvom "Účinok fulvovej kyseliny na účinnosť fixácie dusíka a výnosnosť lucerny" a výsledky ukázali, že fulvová kyselina mala tri významné účinky.

1) Aplikácia fulvovej kyseliny môže zvýšiť počet a hmotnosť nodulov kožešiny z alfalfa.

2) Aplikácia fulvínovej kyseliny môže výrazne zlepšiť aktivitu enzýmov fixujúcich dusík z uzlín alfalfa root a je vyššia ako pri inokulácii rhizobia, čo naznačuje, že aplikácia fulvovej kyseliny môže nielen podporiť tvorbu lucerny a domorodého rizómu, ale tiež zlepšiť účinnosť fixácie dusíka jednotkovou hmotnosťou koreňa.

3) Aplikácia fulvovej kyseliny môže podporiť kontinuálne zvyšovanie výnosu lucerny.


Fulvic Acid Powder

Má vyššie bioaktívne skupiny a silné chelátovanie na stopové prvky. Veľmi sa odporúča aplikovať ako adjuvans na pesticídy, zvýšiť účinnosť pesticídov alebo formulovať vysoko koncentrované hnojivo na listy a hnojivo.

image.png