Domov > správy > Obsah

Aminokyselinová fyziologická aktivita a absorpcia

Oct 11, 2017

Humánna kyselina (humánna kyselina, skrátená HA) je rastlinné a zvieracie pozostatky, aminokyselina prevažne rastlinami zostáva prostredníctvom mikrobiálneho rozkladu a transformácie, ako aj sériou komplexných geochemických reakčných procesov a akumuluje triedu organickej hmoty. Skladá sa z aromatických a rôznych funkčných skupín polymérnych organických kyselín s dobrou fyziologickou aktivitou a absorpciou, komplexáciou aminokyselín, výmenou a ďalšími funkciami. Huminová kyselina je hlavným prvkom uhlíka, vodíka, kyslíka, dusíka, síry, je polyvalentný fenolový typ aromatických zlúčenín a polykondenzátov dusíkatých zlúčenín.

Široko distribuované v nízkokvalitnom uhlí, pôde aminokyselín, vodných sedimentoch, živočíšnych výkaloch, organických hnojivách, živočíšnych a rastlinných zvyškoch atď. Často vidíme, že pôda je čierna, a to preto, že kyselina huminová (neobsahujúca menej huminovej kyseliny je žltá) v nízkom stupni uhlia (poveternostné uhlie, hnedé uhlie, rašelina) obsah huminovej kyseliny v najvyššej hodnote 30-80% nasleduje organický kompost (asi 5 až 20%). Uhlie sa umelo oxiduje (ako sa upravuje vzduchom, ozónovou kyselinou aminokyselinou alebo kyselinou dusičnou), aby sa vytvorila regenerovaná kyselina huminová

Podľa rozpustnosti v rozpúšťadle a farebnej klasifikácii sa môže aminokyselina rozdeliť na tri zložky: ① rozpustené v acetóne alebo v etanolovej časti nazývanej hnedá kyselina; ② nerozpustný v časti acetónu nazývanej čierna fulvová kyselina; ③ rozpustný vo vode alebo tenký Kyselinová časť sa nazýva kyselina fulvová

V poľnohospodárstve sa môžu používať ako prídavné prísady do pôdy, korenie a prísady do hnojív Zhuanggan, prípravky na úpravu pôdy, regulátory rastu rastlín, zmesi hnojív na listy, studené činidlá aminokyselín, suché činidlá, syntetizátory hnojivých zlúčenín a dusík, fosfor, s hnojivami s huminovou kyselinou, s účinnosťou hnojív, zlepšenie pôdy, stimulácia rastu plodín, zlepšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov a ďalších funkcií. Huminová kyselina a výluh, atrazín a iné pesticídy zmiešané s aminokyselinou môžu zlepšiť účinnosť, inhibíciu reziduálnej toxicity; humát sodný je účinný v liečbe hniloby jabloní.

Aminokyseliny v úlohe rastu rastlín majú tri: 1) zdroj organických dusíkových prísad; 2) činidlo chelatujúce kovové ióny. (Vápnik, horčík, železo, mangán, zinok, meď aminokyseliny, molybdén, bór, selén atď.) Ľahko prenesú do rastliny pôsobením komplexných (chelatujúcich) kovových iónov a základných prvkov a stopových prvkov vápnik, zlepšiť využitie rôznych živín v rastlinách, 3) enzýmové prípravky. Aminokyseliny sú urýchľovače a katalyzátory pre syntézu rôznych enzýmov v rastlinách, aminokyseliny, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v metabolizme rastlín. Avšak, aminokyseliny v pôde ľahko asimilované baktériami, rozklad, by nemal byť používaný ako základné hnojivo v pôde, ale z listového hnojiva, sprej na listy tak, že rastliny priamo cez listovú absorpciu aminokyselín a iných prvky.