Domov > správy > Obsah

Aplikácia organických hnojív na aminokyseliny

Aug 21, 2019

Aminokyselinové pesticídy sa ľahko rozkladajú slnečným žiarením alebo slnečným žiarením alebo sa degradujú prírodnými mikroorganizmami a nezachováva zvyšky jedu v pôde a produkt degradácie rastlín. Môže tiež slúžiť ako výživné látky pre plodiny a zlepšovať kvalitu a výnos plodín. Aplikácia takejto pesticídie je bezpečná pre ľudí a zvieratá.

Aminokyselinové hnojivá môžu podporovať rast plodín, posilniť odolnosť, zlepšiť pôdne podmienky a zvýšiť úrodu.

Nižšie sú uvedené naše produkty PowerAmino809 (Aminokyselina 80%) uvedené v zozname OMRI a certifikát OMRI.

imageimage