Domov > správy > Obsah

Aminokyselinové výživové zložky

Jun 06, 2017

Aminokyseliny sú najzákladnejšie látky, ktoré tvoria bielkoviny v organizmoch a súvisia so životnými aktivitami a sú základnými jednotkami proteínových molekúl v organizmoch, ktoré sú úzko spojené s životnými aktivitami organizmov. Má špeciálnu fyziologickú funkciu v protilátke a je jednou z nenahraditeľných živín v organizme.

Aminokyselinové hnojivá sú založené na aminokyselinách rastlín, ktoré využívajú svoju obrovskú povrchovú aktivitu a absorpčnú kapacitu, živiny (dusík, fosfor, draslík, železo, meď aminokyselín, mangán, zinok, hliník, bór atď. rast a vývoj ľudských rastlín a organické a anorganické zlúčeniny vytvorené pridaním a komplexáciou. Toto hnojivo môže nielen udržať veľa prvkov pomalým uvoľňovaním a plným využitím, ale môže tiež zabezpečiť stabilitu a dlhodobý účinok stopových prvkov. Má dobrý účinok na zvýšenie dýchania rastlín, zlepšenie procesu redoxu rastlín a podporu metabolizmu rastliny. Aminokyselina Môže podporovať tvorbu fotosyntézy a chlorofylu a fyziologické a biochemické procesy, ako je aktivita oxidov, aktivita enzýmov, klíčenie semien, absorpcia živín a rast a vývoj koreňov, majú zjavné podporné a aktivačné účinky , Najmä jeho afinita k rastlinám nie je porovnateľná s žiadnou inou látkou. Účinnosť aminokyselinového hnojiva určuje dlhodobý účinok organického hnojiva, rýchle pôsobenie hnojív, stabilitu biologického hnojiva a účinnosť mikro-hnojiva. Tento článok sa zaoberá najmä aplikáciou aminokyselín v poľnohospodárstve v tomto hnojive.

Aglomerácia pôdy je základnou jednotkou štruktúry pôdy. Použitie aminokyselín môže zmeniť príliš vysokú pôdnu soľ, príliš silnú alkalickú, vysokú disperziu častíc pôdy, fyzikálne a chemické charakteristiky štrukturálnych rozdielov v pôde, podporujú tvorbu aglomerácie pôdy, po aplikácii aminokyselín, aminokyseliny v pôde hustota sa zvyčajne znížila, celková pórovitosť a kapacita zadržiavania vody sa zvýšila, čo pomohlo zlepšiť schopnosť ochrany pôdy a hnojenia pôdy, čím sa vytvorili priaznivé podmienky pre rast rastlín a vývoj rastlín.

Pôdny mikroorganizmus je jedným z dôležitých faktorov v zložení pôdy, transformácie pôdnej organickej a anorganickej kvality, cyklizácie živinových zložiek a tvorby enzýmov v procese činnosti rastlín. Aminokyseliny môžu podporovať pôdne mikrobiálne aktivity, zvyšovať počet pôdnych mikroorganizmov, zvyšovať aktivitu pôdnych enzýmov, veľké množstvo domácich a zahraničných výskumných údajov potvrdzuje, že aplikácia aminokyselín môže spôsobiť aeróbne baktérie, aktinomycety, rozklad vlákien v počte baktérie. Je výhodné urýchliť mineralizáciu organickej hmoty a podporiť uvoľňovanie živín.

Vďaka rýchlemu rozvoju chemického priemyslu sa zvyšuje výrobné a aplikačné množstvo chemických hnojív a aplikácia chemických hnojív zohrávala dôležitú úlohu v rozvoji poľnohospodárskej produkcie, ale problémy, ako je nárast aplikácie hnojív, náklady na investície a zníženie využívania hnojív sa postupne odrážajú.