Domov > správy > Obsah

Zlepšenie aminokyselín

Aug 02, 2017

Aminokyseliny majú veľký vplyv na rast a vývoj plodín. Aminokyselina Veľa zamestnancov v poľnohospodárstve tvrdí, že aminokyseliny sú "koreňové hnojivá". Hlavným účinkom na koreňový systém je stimulácia rozdelenia a rastu buniek koreňového meristému, zvýšenie sekundárneho koreňa, zvýšenie koreňa, predĺženie koreňa aminokyselín a nakoniec výrazne zvýšená absorpcia vody a živín.

Aminokyseliny do rastliny po rastline stimulovať hlavnú úlohu pri zvyšovaní pevnosti dýchacích ciest, zvýšená fotosyntéza, zvýšená aktivita enzýmu, Aminokyselina tak, že ovocie vopred vyfarbuje zrelé, vysoký výťažok a zvyšuje produkciu.

Zvýšte odolnosť rastlín proti fosforu a draslíku; Aminokyselina zlepšuje odolnosť rastlín; rast rastlín, najmä fotosyntéza má jedinečnú úlohu pri podpore, môže zvýšiť obsah rastlinných chlorofylov, zlepšiť enzýmovú aktivitu, podporiť penetráciu oxidu uhličitého, aminokyseliny tak, aby viac exuberantná fotosyntéza, zlepšenie kvality plodín, zvýšenie obsahu Vc a cukru majú dôležitá úloha.

Aminokyselina je najzákladnejšou látkou, ktorá tvorí biologický proteín a súvisí so životnou aktivitou. Je to základná jednotka proteínových molekúl v organizme a je úzko spätá s biologickou životnou aktivitou. Má špeciálnu fyziologickú funkciu v protilátke, aminokyselina je jedným z nenahraditeľných živín v tele.

(Dusík, fosfor, draslík, železo, meď aminokyselín, mangán, zinok, hliník, bór atď.), Ktoré sú potrebné na rast a vývoj rastlín, aminokyseliny použitím svojej aminokyseliny ako substrátu, a adsorpcia a retenčná schopnosť, Prostredníctvom komplexnej a komplexnej tvorby organického, anorganického komplexu. Toto hnojivo môže nielen udržiavať veľké množstvo prvkov pomalého uvoľňovania a úplného používania aminokyselín, ale aj zabezpečiť stabilitu stopových prvkov a dlhodobý účinok. Má dobrý účinok na zvýšenie dýchania rastlín, zlepšenie procesu redoxu rastlín a podporu metabolizmu rastlín.

Môže podporovať fotosyntézu a tvorbu chlorofylu a môže podporovať a aktivovať fyziologické a biochemické procesy, ako je aktivita oxidu, aminokyseliny, aktivitu enzýmu, klíčenie semien, absorpciu živín a rast koreňov a rozvoj. Najmä jeho afinita k rastlinám je porovnateľná s akoukoľvek inou látkou. Aminokyselina Účinnosť množstva aminokyselinových hnojív s dlhodobými organickými hnojivami, rýchlymi hnojivami, stabilitou biologických hnojív a účinnosťou mikrobojiva ako celku. Tu je hlavná diskusia o hnojivách pri aplikácii aminokyselín v poľnohospodárstve.

Podporovať tvorbu agregátov pôdy: agregáty pôdy sú základnou jednotkou štruktúry pôdy. Použitie aminokyselín môže zmeniť obsah pôdnej soli je príliš vysoký, príliš silné alkalické aminokyseliny, vysoko disperzné častice pôdy, štruktúra pôdy s nízkymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami a podporujú tvorbu pôdnych agregátov, aplikáciu aminokyselín, objemová pôda výrazne klesla, Aminokyselina celkovú pórovitosť pôdy a zodpovedajúce zvýšenie kapacity zadržania vody pomôže zlepšiť schopnosť pôdnej vody a hnojív, aby sa vytvorili dobré podmienky pre rast a vývoj rastlín rastlín.